Tijek hidrokolon terapije i faze čišćenja 

Od prvog čišćenja crijeva do rezultata hidrokolon terapije

Što se odvija u crijevima tijekom hidrokolon terapije?

Saznajte kako voda utječe na sadržaj crijeva i crijevnu aktivnost
gear

Voda priprema i hidrira sadržaj crijeva

Topla filtrirana voda pomoću zatvorenog sustava nježno popunjava prostor između sadržaja crijeva, dubinski ga hidrira, omekšava i priprema za eliminaciju. Zbog toga, kvaliteta sadržaja crijeva bitno utječe na vrijeme potrebno za natapanje sadržaja i rezultat prve eliminacije. Obzirom na različitost prehrambenih navika u ljudi, te životnog stila i dobi, tijek čišćenja razlikuje od osobe do osobe.

Group

Kretanje vode i sadržaja aktivira peristaltiku crijeva

Kontinuirano kretanje vode i sadržaja unutar crijeva pod blagim pritiskom potiče glatke mišiće crijeva i crijevni živčani sustav na aktivnost što pridonosi uspješnijoj eliminaciji sadržaja iz crijeva. Naizmjenično punjenje vodom i pražnjenje sadržaja, predstavlja trening mišićno-živčanog sustava koji poboljšava rad crijeva ili u slučaju dugotrajnog zatvora pomaže u uspostavljanju funkcije pražnjenja crijeva.

Group

Peristaltika evakuira sadržaj iz debelog crijeva

Kada stariji i tvrdokorniji sadržaj postane dovoljno hidratiziran, a kretanje i pritisak vode aktivira peristaltiku crijeva, uobičajeno je izbacivanje veće količine fekalnog sadržaja, gdje je moguće u jednom ispiranju doseći količinu i do 20-ak redovnih stolica. Uz aktiviranu peristaltiku crijeva, voda kroz zatvoreni sustav odnosi crijevni sadržaj, plinove, sluz, parazite i ustajalu žuč direktno u sanitarnu cijev.

Što sve utječe na tijek i ritam hidrokolon terapije

Čišćenje crijeva ima pozitivan učinak na cijeli organizam no tijek čišćenja ovisi i o trenutnom stanju crijeva 

Opći i specifični faktori

Terapija hidrokolonom provodi se i prilagođava zahtjevima trenutnog stanja. Da bismo utvrdili početno stanje, potrebno je temeljito sagledati sve opće i specifične faktore koji imaju utjecaj na tijek čišćenja i ritam provođenja tretmana. 

Opći faktori odnose se na prehrambene izbore i hidrataciju, životni stil i dob te regularnost pražnjena crijeva. Također je važno sagledati ciljeve koji se žele postići, opće zdravstveno stanje i da li se trenutno nalazite u postupku liječenja. U obzir se uzima i radi li se o prvom čišćenju crijeva ili ste već provodili čišćenje. Specifični faktori odnose se crijevnu aktivnost i kvalitetu sadržaja crijeva te tonus mišića zdjeličnog dna. Također se sagledavaju specifične tegobe gornjeg i donjeg dijela probavnog sustava, tjelesna težina i pokretljivost osobe u svakodnevnom životu. 

Na temelju trenutnog stanja i interpretacije parametara unutar tretmana u odnosu na definirane ciljeve, terapeut će iznijeti mišljenje i zaključak o rezultatu te predložiti optimalnu strategiju na putu do rješenja, osim u slučaju kada se hidrokolonska terapija provodi kao dopuna ili samostalan tretman u sklopu nekog drugog protokola terapije.

Ritam provođenja hidrokolon tretmana

Preporuka za ritam provođenja hidrokolon terapije temelji se na općim i specifičnim faktorima u odnosu na definirani cilj. Opće pravilo je da se za vrijeme prve faze čišćenja, odnosno sve dok traje priprema i natapanje sadržaja, hidrokolon terapija provodi u kraćim razmacima. Stoga, u praksi vrijedi pravilo  – izlazi li sadržaj iz crijeva otežano, pauza između dva tretmana je kraća, i obrnuto. 

Hidrokolonsko čišćenje najčeće se provodi jednom tjedno, izuzev za vrijeme prve faze kada se izvodi u ritmu do dva puta tjedno, a maksimalno tri puta unutar tjedan dana uz jasne indikacije za isto (najčešće kod lijenih crijeva s potpunim izostankom prirodnog pražnjenja ili u stanjima gdje je sadržaj crijeva široko formiran u zbijenu, ljepljivu ili dehidriranu masu). 

Na temelju rezultata tretmana te promjenama tjelesne težine koje se bilježe prije i nakon svakog tretmana, pridonosi se preciznijem praćenju prelaska iz prve u drugu fazu čišćenja koju čine spontana i obilna pražnjenja tijekom tretmana. Prisutan pad na težini u odnosu na eliminirani sadržaj, a koji ulazi referentni okvir – neki su od pokazatelja završetka ciklusa čišćenja.

Što očekivati od prve hidrokolon terapije?

Upoznajemo vas s parametrima tijekom tretmana koji govore o stanju vaših crijeva. To pridonosi prilagođavanju hidrokolonske terapije svakom pojedincu, praćenju napretka, vašem aktivnom sudjelovanju i rezultatima.

Vrijednost parametara tijekom tretmana

Mnogo je vanjskih i unutarnjih faktora koji utječu na funkcionalnost crijeva i učinkovitost probave. Neki od njih izdvojit će se već u uvodnom razgovoru, dok će oni drugi pokazatelji tijekom hidrokolonskog tretmana, pružiti temeljnu pozadinu te pridonijeti upravljanju postupkom kao i personaliziranim preporukama nakon tretmana.

Dva bazna parametra koja se utvrđuju jesu crijevna aktivnost (postoje li uredne kontrakcije i tonus, da li je i koliko crijevo lijeno ili aktivno) te kvaliteta sadržaja unutar crijeva koji može biti uredan, zbijen, ljepljiv, masan, dehidriran ili neka od kombinacija – a zajedno čine bitnu odrednicu u postavljanjanju okvira za optimizaciju rada crijeva. Iskusan terapeut će vam detaljno objasniti značaj svih dobivenih parametara i ukazati na znakove koji imaju dijagnostičku vrijednost te ponuditi ciljanu strategiju kako biste se aktivno uključili u unarijeđenje zdravlja vaših crijeva.

Strategija na putu do rezultata

Svaki je tretman različit. Čak i kod iste osobe, tretmani se mogu razlikovati što traži da se osim terapeuta i sam klijent aktivno uključi u praćenje tretmana, napretka i perioda između dvije terapije. Za terapeuta to znači stalnu prilagodbu trenutnim zahtjevima crijeva i sadržaju, što podrazumijeva upravljanje alatima unutar postupka kroz prilagodbu tlaka, temperaturne stimulacije, otopine i masažne tehnike, dok za klijenta to znači aktivno sudjelovanje kroz dvosmjernu komunikaciju i motiviranost u pridržavanju dobivenih uputa.

Kako na trenutno stanje mogu utjecati razni faktori kao što su dosadašnje prehrambene i životne navike, starosna dob i opće zdravstveno stanje, ponekad je potrebno uključiti prehrambenu ili neku drugu korekciju, probiotsku suplementaciju ili suplementaciju u obliku čajeva ili biljnih kapi. Početno stanje i rezultat prve hidrokolonske terapije u odnosu na definirane ciljeve, nalažu koje je intervencije potrebno uključiti unutar samog postupka budućih terapija kao i njihovu periodičnost.

Dogovorite hidroklon

Možete nas nazvati i klikom na +385 (1) 888-7269 ili nam pisati na mail: info@centar-origo.hr

Call Now Button