Izjava o ograničenju odgovornosti

Internet stranice na domenama www.centar-origo.hr , www.origo-centar.com , u daljnjem tekstu: stranice ili Stranice, vlasništvo su tvrtke ORIGO CENTAR D.O.O., na adresi Palmotićeva 57, 10000 Zagreb, OIB 18876595047 (u daljnjem tekstu: Origo Centar ili vlasnik). Korištenjem navedenih internet stranica prihvaćate sva aktualna pravila korištenja, sa svim izmjenama i dopunama donesenim od strane vlasnika u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.

Dijelovi ovih stranica koji govore o bolestima, tegobama i stanjima ne sadrže potpune medicinske informacije i sačinjene su kao dodatak, a ne kao zamjena za stručnost, znanje i vještinu procjene medicinskog osoblja koje brine o bolesnoj osobi, niti kao preporuka za bilo koji određeni program liječenja. Holistička detoksikacija –  Zdravstveni trening – Rehabilitacija životnih navika, i srodne teme unutar kojih su ponuđene preporuke i/ili recepture i/ili tretmani u svrhu poboljšanja kvalitete života nisu zamjena za uobičajenu medicinsku terapiju, liječenje niti savjete Vašeg liječnika. Autor se obvezuje u najkraćem mogućem roku ispraviti svaku nenamjernu pogrešku koja bude primijećena, ili na koju mu je ukazano.

Niti jedna bolesna osoba ne bi smjela koristiti informacije sadržane na ovoj web stranici za dijagnosticiranje ili liječenje zdravstvenog problema ili bolesti bez konzultacije sa za to kvalificiranim medicinskim osobljem. Sadržaj ovih stranica koristite na vlastitu odgovornost.

Ovdje ponuđene usluge podrazumijevaju primjenu preventivnih mjera u svrhu očuvanja i unapređenja općeg stanja organizma. Takve usluge i/ili preparati nisu liječenje, nego se smatraju podrškom općoj dobrobiti čovjeka. Ponuđeni preparati i usluge ne protive se konvencionalnoj medicini i nisu zamjena za uobičajene liječničke tretmane. Svi navedeni podaci na ovim stranicama su isključivo edukativne svrhe. Također, sve informacije, navodi i sadržaj stranice imaju nastojanje da očuvaju tradicionalni kulturni nauk. Naš cilj je pripremiti vas i educirati tako da aktivno sudjelujete sa svojim liječnikom zdravstvene zaštite u svom zdravlju.

Sav sadržaj stranice ni u kom se slučaju ne smije tumačiti pokušaj dijagnosticiranja ili kao tretman za bilo kakve zdravstvene tegobe ili stanja. Posavjetujte se sa svojim liječnikom u vezi vašeg liječenja bilo koje bolesti.

Mišljenja iznesena u pojedinim člancima su oni od autora, a ne nužno od uprave. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost o tome na koji ćete način Vi koristiti informacije na našim stranicama. Uvijek se morate savjetovati s vašim terapeutom odnosno liječnikom prije početka bilo kojeg tretmana, kao i ako imate pitanja, nejasnoća ili želite saznati više informacija o Vašem medicinskom problemu. Opisi proizvoda na tekstovima i publikacije nisu medicinski savjeti kao ni savjeti za postavljanje dijagnoze, terapije Vaših problema ili načina upotrebe pojedinih proizvoda. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizaći.  Ne snosimo nikakvu odgovornost za točnost ili starost informacija koje možete pronaći na ovim stranicama.

Call Now Button