Prvi specijalizirani centar za holističku detoksikaciju

New Path - prirodna podrška u rehabilitaciji ovisnika

Budući da suvremen način života udaljava čovjeka od prirode i njega samog, ali i od drugih ljudi navlačenjem raznih maski, uz lakši dolazak do opojnih sredstava, raste broj osoba koje pate od nekog oblika ovisnosti. Ovisnost danas dolazi u mnogim oblicima; od alkohola, droge, kockanja, poremećaja u prehrani do opsesivnog ponašanja, te često znaju biti višestruke.

Ovisnošću se smatra svako stanje koje traje duže vremena te koje ozbiljno narušava svakodnevicu i život pojedinca i njemu bliskih osoba. Nijekanje problema dio je ovisnosti, zbog čega od početka ovisničkog ponašanja do traženja pomoći prođe i nekoliko godina. Stoga je prvi korak za izlazak iz vrtloga ovisničkog ponašanja, osvještavanje i priznavanje postojanja problema. Mnoge se osobe pritom plaše osude i iskoraka u nepoznato, no dobro je znati da rješenje postoji.

Prije poduzimanja bilo kakvih mjera, težinu ovisnosti i specifične potrebe osobe treba procijeniti liječnik, kako bi se utvrdilo odgovarajuća vrsta i stupanj pomoći. U skupini ovisnosti (marihuana, kokain, alkohol, duhan..), koje ovisno o težini, ne moraju nužno zahtijevati bolničko liječenje i uzimanje lijekova, tada osoba može sama uz podršku obitelji i raznih programa i metoda krenuti u proces odvikavanja. Dobro je imati na umu da se teže vrste ovisnosti, ne mogu i ne smiju tretirati na niti jedan drugi način, osim u specijaliziranim ustanovama ili bolnicama, a sve do trenutka kada to prestaje biti nužno.

Osnovni cilj programa „New Path“

Osnovni cilj programa je pružiti podršku osobama koje se bore s ovisnošću te ih povezati sa sadržajima i programima koji ih mogu podržati na putu odvikavanja.

Prirodna podrška na putu odvikavanja od ovisnosti zasniva se na kombinaciji holističkog čišćenja, cjelovitog procesa detoksikacije sa svrhom da se olakšaju koraci odvikavanja i omogući brži oporavak. Bazu programa čini podrška psihofizičkoj rehabilitaciji tijekom odvikavanja i povratka normalnom životu. Osim toga, tijekom procesa detoksikacije fokus je na cijelom čovjeku –njegovom fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom aspektu, koji su gotovo uvijek isprepleteni u nastanku ovisnosti.

Čišćenjem organizma od opojnih droga i pružanje pomoći u prevladavanju fiziološke i psihološke ovisnosti, uvelike utječu na tijek i dužinu oporavka te olakšavaju oporavak i održavanje na novoizabranom životnom putu. Program prati potrebe ovisnika s velikom mogućnošću prilagodbe s obzirom na česte izmjene stanja tijekom odvikavanja.

Za koga je namijenjen program prirodne podrške „New Path“

Put od odluke do potpunog odvikavanja

Mnogi ljudi osuđuju ovisnike, pri tome ne shvaćajući kako su uzroci ovisnosti mnogobrojni. Vanjsko ponašanje može biti slično, ali zato razlog ponašanja može biti potpuno različit. Naše društvo još uvijek ima tendenciju osuđivati i kažnjavati prije negoli pružanju podrške i pomoći, koja je često presudna ovisniku za donošenje odluke o odvikavanju. Mnogi se ovisnici odlučuju na liječenje pritisnuti od strane svojih bližnjih jer samostalno donošenje odluke za njih je iznimno teško. Zahvaljujući znanosti ovakva percepcija ovisnika polako se mijenja.

Otkrića o ljudskom mozgu i shvaćanje djelovanja opojnih sredstava ili opsesivnog ponašanja, omogućuje dublje sagledavanje ovih stanja. Uključimo li u njih samo mali dio istraživanja i djelovanja egzogenih i endogenih toksina na djelovanje i posljedice po čovjeka, slika postaje svjetlija. U prisustvu veće količine endotoksina, toksina koji nastaju kao nusprodukt metabolizma stanica te raznih virusa, bakterija, gljivica i parazita koji ispuštaju toksine u organizam, a čijem djelovanju su u velikoj mjeri izložene osobe koje se bori s ovisnošću, opterećenje na mentalni nivo osobe je daleko od prihvatljivog. Dodaju li se ovdje i djelovanja opojnih sredstava, za mozak ovisnika slobodno se može reći da više ne djeluje po njegovoj volji. Čak i kada je ovisnik svjestan svog stanja i negativnih posljedica na obitelj, zdravlje i posao ... „ruke su mu vezane“. Mozak takve osobe više nije pod radom njegove volje, nego volje parazita, virusa, bakterija, gljivica i njihovih nusprodukata.

Tek nakon temeljitog čišćenja unutarnjeg okoliša -organizma ovisnika, može se postići stabilnost, a tako se ujedno i ubrzava proces oporavka te ga se čini spremnijim za rad na emocionalno-mentalnom i duhovnom nivou. Tako oslobođen, dobiva mogućnost povratiti svoju slobodnu volju, izbore, odluke.., no tada tek počinje rad na dubljim i skrivenim dijelovima koji su zapravo uzrok same ovisnosti (zlostavljanje u djetinjstvu, manjak samopouzdanja, unutarnja praznina-nedostatak kontakta sa samim sobom...), u suprotnom poretku, obično se osoba više puta vraća svojim ovisničkim navikama. Stoga, za podršku ovisniku važno je omogućiti pravilan redoslijed oporavka. Od presudne važnosti je pobrinuti se da se takva osoba vrati u vezu sa svojim tijelom i mislima, nakon čega slijedi dugotrajan rad na emocijama i ostvarenju prijateljskog odnosa sa samim sobom što često donosi trajne rezultate.

Nakon provedenog temeljitog procesa detoksikacije, postizanju prvotne stabilnosti nastavlja se rad na dubljim nivoima i teži se emocionalno-mentalnoj stabilnosti. Otkrivanje onog što je uzrok samoj ovisnosti presudno je za daljnji tijek oporavka. Ovo je ključan trenutak i nimalo lak proces koji omogućuje da isplivaju mnogi potisnuti osjećaji i nezadovoljene potrebe. Te potrebe dio su osobe i nikada neće nestati, stoga ako uzrok ostane neotkriven, ne može se reći da je osoba odviknuta od svoje ovisnosti jer težnja da ih se zadovolji uvijek će postojati. Otkrivanjem ovih mehanizama, pruža se mogućnost zadovoljavanja potreba, a na način koji će pozitivno utjecati na osobu, njen život i bližnje. Nakon toga procesa, osoba ima zdravije poimanja sebe i života, što otvara vrata svjetlijoj budućnosti.

Što očekivati?

Tijekom programa New Path, osim temeljito provedenog detoksikacijskog procesa za lakše fizičko odvikavanje od ovisnosti, steći ćete brojne vještine koje će donijeti benefite na svim područjima života. Bilo da se borite s ovisnošću Vi ili član Vaše obitelji, pružit ćemo maksimalnu podršku te pomoć u pronalasku i osvješćivanju uzroka koji je potaknuo ovisničko ponašanje. Pružit ćemo strategije kojima će se stječu vještine za izlazak na kraj sa vlastitim emocijama, mislima i potrebama na pozitivan način. Naučit ćete kako uspostaviti kontakt sa sobom te kvalitetne odnose s drugima, kako rješavati sukobe, kako se usredotočiti na vlastite ciljeve, upravljati stresom i unijeti radost u svakodnevicu. Odvikavanje ne treba nužno gledati kao nešto mučno i nedokučivo, mnogima pomaže shvaćanje da se radi o povratku sebi i svom životu. To je prilika da se preispitaju dosadašnja stečena uvjerenja i da život krene u nekom drugom i boljem smjeru.

Trajanje programa ovisi o vrsti ovisnosti, njenom trajanju , osobi i njenim fizičkim, mentalnim, emocionalnim i duhovnim potrebama. Kako bi osigurali podršku u skladu s individualnim potrebama pojedinca, program prirodne podrške „New Path“ može trajati 30, 60 ili 90 dana.

Kako krenuti novim putem?

Ako osjećate da zbog ovisnosti ne možete upravljati i kontrolirati svoj život, savjetujemo da ponajprije porazgovarate s Vašim liječnikom. Kada liječnik procjeni stanje, dobit ćete informacije o tome što je u ovom trenutku najbolje za Vas, a nakon čega ako nije potrebno bolničko liječenje, možete započeti s programom prirodne podrške New Path.

Imate li dodatnih pitanja ili želite započeti s Vašim programom prirodne podrške - kontaktirajte nas.

Kontaktirajte nas