Prvi specijalizirani centar za holističku detoksikaciju

EDMF Cleanse - Life Consulting & Coaching

U procesu detoksikacije nije uvijek najvažnije zdravo se hraniti, čistiti tijelo, voditi brigu o svemu, a pritom nesvjesno izbjegavati dodir s dubljim dijelovima sebe. Potreba za čišćenjem ne mora nužno dolaziti od fizičke razine, iako se često kao takva manifestira jer to zna biti jedini preostali način bića da progovori i da ta potreba bude zadovoljena. Borba s ustajalim mislima i emocijama koje nanose tjelesnu štetu, zna biti razarajuća. Ponekad je potrebitije prednost dati upravo tim dijelovima, ući dublje i očistiti misli i emocije koje imaju snažan utjecaj i na život i zdravlje.

Ako se osjećate kao da za sobom vučete teret i ne možete ga se riješiti, ako osjećate da želite promjenu, a niste sigurni odakle krenuti, ako vaš dan teško započinje i niste motivirani, ako se želite osloboditi toksičnih obrazaca, uvjerenja i strahova, unutarnjih konflikata... možda je ipak bolje krenuti od tu, jer što se bliže nalazite nekom problemu, bliže ste njegovom rješenju. Želite li bolje razumjeti sebe i svoje potencijale, bolje upravljati svojim emocijama, imati kvalitetnije partnerske odnose ili pronaći odgovarajućeg partnera, biti bolji roditelj, lakše donositi odluke i ostvarivati ciljeve te otkriti što vas u tome sprječava, dobar smjer za započeti je razmisliti kada se to želi i jednostavno krenuti.

"Pod zdravom samosviješću podrazumijeva se neupitna sigurnost da ono što osjećamo i želimo pripada nama samima."
- Alice Miller

Detox Coaching je dio holističkog pristupa koji pomaže pronaći ravnotežu i unutarnje ispunjenje na emocionalnom, duhovnom, mentalnom i fizičkom nivou. Podržava osobu u potrazi za njenom svrhom i ispunjenjem, pritom uklanjajući ograničavajuća uvjerenja te priprema osobu za otkrivanje i stvaranje novih pogleda, izbora i mogućnosti koji pridonose kvalitetnijem življenju.

EDMF Cleanse proizlazi iz tog holističkog pristupa. To je sustavno orijentirana metoda savjetovanja, koja izvlači na površinu zakopane toksične obrasce, pristupa nesvjesnom dijelu na emocionalno siguran način u svrhu ostvarivanja kontakta s najdubljim dijelovima vlastitog bića. Podrazumijeva čišćenje nastalih obrazaca i uvjerenja koja sputavaju osobu u svakodnevnom životu te pronalazak i organizaciju izgubljenih kvaliteta istinske ličnosti koje služe kao vodič za vlastiti sustavni reprogram.

Cilj metode je otkrivanje nezadovoljenih potreba cijele osobe, njenog uma, tijela i duha te postizanje stabilnih emocionalnih i mentalnih aspekata koji osiguravaju najveću moguću podršku za osobu, njeno zdravlje i život u cjelini.

Metoda EDMF Cleanse, temelji se na skupu različitih pristupa i tehnika, a ponajviše na spoznajama ucrtanim na kružnoj karti drevnih Indijanaca – Medicine Wheel te tehnici Soulwork. Šetnjom kroz kružnu kartu, pojedinac dolazi u kontakt s osobnim i vanjskim moćima koje mu pomažu u postizanju ravnoteže, kako one unutarnje, tako i one s vanjskim svijetom. Kružna karta govori o emocionalnom nasljeđu i pronalasku istinskog Ja kroz četiri smjera, od kojih svaki treba proživjeti, nahraniti, osjetiti, dati mu da govori i naposljetku primiti njihovu podršku. Simbolika medicinskog kotača je višeznačna, djeluje na više razina, a kroz povijest je pokazao svoje iscjeljujuće djelovanje. Soulwork (Soul – Centered Changework), je baziran na tehnici NLP (neuro-lingvističko programiranje), drevnim znanjima havajskih urođenika okupljenim u učenju Huna Kalani (posebno dijagnosticiranje i razrješavanje odnosa u obitelji i njihovih posljedica), tehnikama ubrzanog učenja te osobnog iskustva utemeljitelja Martyna Carruthersa i njegovih suradnika.

Zašto krenuti?

Tjelesne reakcije i psihološki fenomeni, nemaju utjecaj samo u trenutku kad se odvija neki događaj. Mnogi bolni i neugodni događaji iz prošlosti, koji uz sebe nose strah, sukobe, neriješene odnose, neispunjene želje, osjećaje krivnje i sl., mogu i mnogo vremena poslije utjecati na tjelesne sustave, te postupno u njima izazivati progresivne funkcionalne poremećaje i naposljetku tjelesnu bolest. S vremena na vrijeme ovaj tzv. unutarnji programski deponij zaslužuje pažnju, potrebno ga je reorganizirati, uravnotežiti, zamijeniti stare informacije za nove - podržavajuće, kako bi osoba pronašla sklad s izvornim dijelom sebe i kako bi ostvarila kvalitetan i ispunjen život u svim aspektima.

Metoda je poput geografske karte s mogućnošću zumiranja. Kada se osoba osjeća spremnom uz stručno vodstvo može na siguran način „propješačiti“ dosad neistražene ceste svoje životne mape. Zbog naučenih mehanizama, obrazaca i uvjerenja, samostalan pristup ovim dijelovima je ograničen, dug i bolan, a zbog nedostatka resursa, osoba se teško sama odlučuje krenuti putem osobnog rasta ili možda nije spremna prihvatiti promjene te sukladno s tim, ne osjeća potrebu za radom na sebi. Osobe koje imaju potrebu za osobnim rastom, ovom će metodom otvoriti pristup i izgraditi most između svjesnog i nesvjesnog djela, naučit će njihov komunikacijski jezik i tako si pružiti trajni alat koji će moći koristiti u situacijama kad ih zatreba ili za njima osjeća potrebu.

Unutarnja težnja i zadatak svake osobe je da u svom ritmu raste, razvija se, napreduje, prihvati sebe kao duhovno biće te uvide i mudrosti koje kroz svoje životno iskustvo skupi, nesebično podijeli s drugima. Ako se ovaj prirodni proces na bilo kojoj točki zaustavi ili uspori, bilo da je tog osoba svjesna ili ne, isplivat će životni problemi i nejasnoće u raznim oblicima, a tu pomaže EDMF Cleanse.

"Ako čovjek ne hoda u istom ritmu, prateći korak ostalih ljudi, možda je to zbog toga što on čuje bubnjanje nekog drugog bubnja.“
- Henry David Thoreau

Kružni sustav

Šetnja orijentirana na kružnom sustavu otkriva mnoge prepreke koje osobi stoje na putu i sprječavaju je u donošenju odluka, u ostvarenju ciljeva, težnjama, u djelovanju i zauzimanju za sebe što ima veliki utjecaj na život osobe. Kako čovjekovu cjelinu čini više aspekata (fizički, emocionalno-mentalni, duhovni), tako su uvijek svi aspekti isprepleteni u nastajanju obrazaca i uvjerenja koje čovjek stječe u najranijoj dobi. Stoga se njihovo cjelovito i trajno rješavanje postiže samo ako ih se i u sadašnjosti sagleda kao cjelinu.

Podjela EDMF Cleanse metode prema kružnoj mapi, objašnjava različita područja djelovanja, putovanja kroz vrijeme i prostor, pridavanje pozornosti određenim izborima i vjerovanjima s ciljem njihova preispitivanja te uređenje novog sustava koji će dovesti do željene promjene. Kroz četiri smjera, odnosno četiri aspekta važni su odgovarajući alati i tehnike i njihov redoslijed te primjena u istima.

Kroz razgovore, pitanja, vježbe, slike, priče i razne druge alate, osoba uviđa u kojoj se točki u kružnom sustavu nalazi i gdje želi biti. U trenutku spajanja te dvije točke mnoga pitanja koja si čovjek postavlja, mnogi problemi i tegobe postaju jasnije što omogućuje brži i lakši put do rješenja. Tada započinje proces stvaranja trajnih promjena. Cilj ove metode nije još jedan suvremeni vodič samopomoći, kroz nju su prožete dragocjene drevne mudrosti, prirodni zakoni i suvremene tehnike. Tim pristupom pruža se jasan uvid i razumijevanje koraka, jednostavni i praktični alati primjenjivi na svaku situaciju u svakom trenutku ,da na sebi prihvatljiv način osoba može promijeniti životne okolnosti, stanja i situacije u kojima se nalazi, a da pritom najviše njenih dijelova bude usuglašeno.

Krajnji cilj je ostvariti trajnu vezu s duhovnim dijelom, odnosno svojim unutarnjim Ja, te pronaći svoju svrhu i oslonac. Ulazak u proces najčešće započinje s mentalnom razinom, a odmah potom se otvaraju vrata emotivnog svijeta u kom će se odviti trajni procesi te biokemijskim jezikom dati tu informaciju tijelu čime se zatvara krug te prelazi na više razine. U početku rada s terapeutom, za svako važno pitanje, uvjerenje, želju ili nešto dr., bit će potrebno proći cijeli krug, dok će se kasnije s vježbom ovaj kružni proces automatski odvijati i samim tim postati dio osobnog sustava.

U pravilu, metodu mogu koristiti svi koji mogu prihvatiti odgovornost i mogu se nositi s odlukama koje u svom životu donose. Da bi ovakav rad polučio rezultate, postoji jedan vrlo bitan čimbenik - osoba mora biti spremna, a želja za promjenom mora doći iz same osobe.

Pošaljite nam upit ili rezervirajte termin


Mentalna razina

Mentalnim osvještavanjem nekog toksičnog obrasca ne nastaje rješenje problema. Iako ovaj segment čini prvu kariku u radu, bez koje nije moguće ostvariti kvalitetan, zdrav i trajan odnos sa samim sobom, ometajući šum vlastite nesvjesnosti i dalje će neko vrijeme stajati na putu. Stoga, već u prvim koracima ispituju se i pronalaze uvjerenja, obrasci i strahovi koji čine samu podlogu za buduća životna iskustava osobe. Nakon vlastitih uvida i razumijevanja istih, korak smo bliže do rješenja. Toksični mentalno-emocionalni džepovi nakon ovakvog pred čišćenja, neće ostati po strani, i dalje će postojati potreba da ih se popuni ustaljenim i naučenim mehanizmima, no uz bitnu razliku – njihova prepoznavanja i razumijevanja, što svaki daljnji rad uvelike čini lakšim. Većina osoba koja kontinuirano radi na sebi, uspijeva i samostalno postići ovaj važan korak, međutim unatoč tome onaj koji često ostaje nedirnut ili samo zagreban je emocionalni. Iako su emocije isprepletene s misaonim tokom, samim njihovim promatranjem i razumijevanjem nije moguće doći do potpunog rješenja problema i trajne promjene.

Emocionalna razina

Emocionalno čišćenje drugi je i zahtjevniji korak koji je zaslužan za postizanje željenih promjena. Prije svega jer izražavanjem potisnutih emocija i njihovog otpuštanja dolazi do promjene emocionalnog iskustva i percepcije važnih odnosa, s čime se automatski mijenja poimanje samog sebe i proživljenih iskustava te se stvaraju novi izbori i mogućnosti. Koriste se tehnike koje će na lagan i jednostavan način negativne obrasce nakon njihova razumijevanja istisnuti i stvoriti mjesta za nova. Da bi stavljena kvačica na novo doživljeno emocionalno iskustvo opstala u mreži starih, zahtijevat će vježbu i ponavljanje iskustva u svakodnevici. Ovakav trening i jačanje određenog emocionalnog iskustva, pridonosi implementaciji naučenih alata i vještina u svakodnevici što stvara jaču prijemčivost na nova slična iskustva i njima izazvane pozitivne promjene.

Fizička razina

Nakon nekoliko ponavljanja određenog emocionalnog iskustva, biokemija organizma se mijenja i postaje stabilnija, a osoba samim tim zadovoljnija, mirnija i sigurnija u sebe, svoj put i odluke. Fizički dio zapravo dobiva ispravljenu informaciju od emocionalnog dijela osobe te su samim tim omogućene promjene na fizičkom tijelu. To je posebno važno kod psihosomatskih tegoba, pretilosti, i ostalih stanja i raspoloženja izazvanih u najranijoj dobi ili u odrasloj dobi, uslijed intenzivnog emocionalnog iskustva. S ovim djelom zatvoren je veći dio kruga, postignuto je temeljito sustavno čišćenje, ono što preostaje je upoznati istinske dijelove svoje izvorne ličnosti kroz duhovnu razinu. Nakon teškog i bolnog izlaska iz godinama stvarane mreže , slijedi najljepši dio – dublje upoznavanje sebe.

Duhovna razina

Kada osoba zakorači u ovu razinu, dolazi do većeg razumijevanja i mogućnosti povezivanja svega što je utjecalo na njeno formiranje kao osobe. Može jasno odabrati i uskladiti koje crte ličnosti želi njegovati, koje ciljeve želi ostvariti i sl. te pronalazi veću svrhu u životu unoseći je u svakodnevicu što pridonosi osjećaju zadovoljstva i ispunjenja. Putovanje kružnom katom omogućava željene promjene i transformaciju. Osoba spremno otkriva dijelove sebe koji su bili rascijepljeni, prihvaća sebe i druge i događaje koji nailaze u životu, kroz jedan sasvim novi pogled i shvaćanje, vođena vlastitom unutarnjom mudrošću.

Pošaljite nam upit ili rezervirajte termin